- R 1419
 - R 1419
 - R 1419
 - R 1419

R 1419

White Gold Ring White Diamond

  •  Type:Gold
  •  Type:Diamond